2015 11 29 Arte espansa Einaudi, Il Manifesto, Alias p. 12