E. Vanni, Reflag, 2015, printed flag, 107.3 x 153.8 cm